Print

Molim obratite pažnju na sljedeće: Ova stranica ima samo funkciju upućivanja! 
Ako sumnjate da je Vaša papigica bolesna, OBAVEZNO posjetite veterinara!!! 

Papige tek vrlo kasno pokazuju da su bolesne. Mogući simptomi su 
- napuhnutost, nakostriješenost i/ili 
- apatično ponašanje i/ili 
- promijenjen izmet i/ili 
- odbijanje hrane/vode 

Brzo reagiranje je u tim slučajvima nužno da bi papiga preživjela!!!